Работа
в ICG

 

  

 

 

Работа в ICG

Консултантите са най-важният фактор на успеха на ICG. От една страна, изискванията на нашите клиенти към тях стават все по-разностранни, от друга страна, ние не предлагаме стандартно консултиране и съответно не търсим стандартни личности.

Какво Ви очаква?
Ние сме част от една интернационална група, ICG Integrated Consulting Group, която оперира в България със собствен и независим мениджмънт. Нашият подход на консултиране съчетава предметна експертиза с една силна ориентация към процеса. В България ние сме един млад екип с разностранни компетентности и силно изявено желание за успех.

Какво ни е важно?
Ние сме отворени за нови и интересни личности. Същевременно има параметри, от които не искаме и не бихме искали да се лишим:

  • ­висше образование
  • солиден практически опит в консултирането 
  • ­системен подход в мисленето
  • ­социална компетентност
  • ­сигурно владеене на английски или/и немски език
  • желание за усъвършенстване на собствените умения
  • ­чувство за хумор.

Oт предимство е комбинацията между опит както в модерацията и тренирането, така и в консултирането. Особено ни е важно, нашите сътрудници да не бъдат еднотипни и да не мислят стандартно. Самостоятелността в работата е особено релевантен критерий.

Проявявате сериозен интерес?
Тогава ни пишете на адрес office@integratedconsulting.bg

Лице за контакти
Милена Драгова