ICG -
Вашият партньор в промяната.

През 2011 г. ICG Infora Consulting Group Bulgaria стана част от международната консултантска група ICG Integrated Consulting Group. 

Нашата организация е създадена 1982 г. в Австрия от Норберт Хербст и Манфред Хьофлер като Infora Unternehmensberatung. От един малък старт ъп в едно двустайно жилище, през 2000 г. Infora вече е една от водещите австрийски консултантски фирми с над 30 сътрудника.

През 2001 г. бе интегрирана германската консултантска фирма Culturplan. По този начин бе направена първата стъпка в посока интернационализиране и създаване на единна консултантска група. Същата година, съвместно със Золтан Мартон и Золт Сзцабо-Жилек бе основана дъщерната фирма ICG Унгария. От Infora стана Infora Consulting Group. Междувременно със своите 15 консултанта ICG Унгария принадлежи към водещите консултантски организации в сферата на организационните промените в Унгария. През 2009 г. стартира поредното партьорство на ICG, този път с екипа на Франк Кюн, Михаел Кемпф и Дитер Март от Германия (ressential). Днес в Австрия и Германия под името ICG работят над 45 професионални консултанта.

През 2010 г. бе направена следващата голяма крачка на развитие: от Infora Consulting Group стана Integrated Consulting Group с нови партньори в България (основател Жанета Капитанова) и Румъния (Михай Сваста). Последва и едно партьорство със специализираната по мениджмънт в публичния сектор и регионалното развитие фирма ICG - Ex Ante Унгария. Като най-млада фирма в групата 2011 г. се присъедини ICG Словения (Клаус Шустер и Матиас Петерман). Също през 2011 г. едно дългогодишно партньорство със Стефан Пош имаше за резултат съвместната фирма ICG Innovation, която разгърна едно ново и много важно за нас поле на компетентностите - иновацията.

Quo Vadis 2015?

В момента разгръщаме един европейски алианс със скандинавската консултантска организация Innotiimi. До 2015 г. искаме да развием съвместна дейност в една или повече европейски държави.

Организация

ICG има специфичен организационен модел. 33 дългогодишни консултанти от различни държави са съдружници в холдинга Integrated Consulting Group. Холдингът от своя страна е, заедно с локалните партньори по места, собственик на отделните представителства. Всички те са споени посредством общи принципи, стойности и правила, както и съвместни, надхвърлящи границите на отделните фирми в групата, процеси на съвместно учене и  маркетинг. ICG се ръководи стратегически от един борд, състоящ се от представители на локалните фирми в различните държави. Всяка локална единица се ръководи, от своя страна, от собствен мениджмънт.

Начало