За групата
ICG

Мисия

Ние консултираме с вдъхновение, разрушаваме блокади и заедно с нашите клиенти градим тяхното бъдеще. Целта ни е с усет и ангажимент, опит и креативност да съграждаме успешни организации.

Стойности

Нашият подход се различава от по-голямата част от "класическите" консултантски компании. Четири централни стойности характеризират работата на ICG:

Интегративни

Нашите консултанти комбинират ноу-хау на мениджъри с предметна експертиза и психосоциални умения. По този начин за нашите клиенти ние сме както спаринг партньори с ясно, съдържателно становище,така и тренери, модератори и коуч.

Ко-креативни

Всеки процес на промяна е уникален. Заедно с клиентите си ние създаваме процеси по мярка. Заедно с тях ние поемаме отговорност за успеха.
 

Въвличащи

Съпричастност към промяната възниква само тогава, когато засегнатите от нея се въвлекат в процеса й от самото начало. Ние се грижим за комуникацията по време на промяна чрез един структуриран диалог между участниците в нея.

Ориентирани към успеха

С нашата работа ние се стремим да създаваме. Важни са ни положителните резултати с измерим и дълготраен ефект. Затова ние не само говорим за това, което трябва да се случи, а сами се захващаме със създаването му.

Визия

Както всяка солидна организация и ние имаме една завладяваща визия: През следващите пет до десет години ние искаме да се развием като една от най-добрите европейски консултантски фирми в сферата на промяната и организационното развитие. В различни европейски държави ICG ще комбинира локално знание с европейски дух.

Начало