Мениджмънт

Мениджмънтът на ICG България не наставлява, а ръководи един интелигентен екип от самостоятелни консултанти.

Милена Драгова
Милена
Драгова
Жанета Капитанова
Жанета
Капитанова