Корпоративни клиенти

Стратегия

„Успехите от миналото са най-честата причина за провали в бъдещето“. Ето защо един ориентиран към бъдещето, стратегически мениджмънт подсигурява оцеляването на организацията. Ние подкрепяме мениджмънта в разработването на интелигентни и устойчиви стратегии. Управление на промяната

Предстои една важна крачка в развитието на фирмата. Мениджмънтът търси партьор, с когото да планира и реализира решаващите промени. Точно тук ICG има дългогодишен и ценен опит в процесите на промяна, както и практическо познание по тяхната релизация.

Организация

Бъдещето на успешните организации е в оптималното боравене с информация и знание. Ефективност, гъвкавост и сила в различни области – както в произвоството, в продажбите и развитието на нови продукти и услуги, така и в развитието на процеси на мениджмънта – са гарантите за успех и растеж. 

 

Управление

Много организации – предприятия, както и неправителствени организации или такива от публичния сектор – са заляти с информация, но са същевременно неинформирани („оverreported, but underinformed“). Това означава много анализи, оценки и данни, но малко информация, от която лидерите наистина имат нужда. ICG подпомага мениджмънта да надмогне ролята на административен ръководител и да започне да управлява интелигенто, ефективно и успешно.

 

Лидерство

Ориентация към резултатите, хората и бъдещето - това са трите фактора, които обуславят съществуването на една организация и които лежат в ръцете на нейните лидери. Ето защо лидерите трябва да бъдат оптимално подготвени за тях и подкрепяни в тяхното изпълнение. ICG подкрепя клиентите си в разработването на цялостни концепции за развитие на лидери, както и в създаването и провеждането на различни програми за разгръщане и поощряване на управленческия потенциал в една организация.

Мениджмънт на проекти

Много организации се оплакват от пренатоварване със задачи и информация, намаляване на ефективността при една същевременно нарастваща конкуренция и постоянно променяща се пазарна среда. Повелята на деня е концетрация върху най-важните проекти и тяхното ефективно менажиране. ICG подкрепя клиентите си в изграждането на едно ценно ноу-хау относно тези компетентности и в контролинга на тяхната реализация.

Коучинг

Нашият екип от сертифицирани коучинг специалисти с ценен практически опит прилага коучинга като ефективен инструмент за подпомагане на лидери и експерти. Вземане на решения, разрешаване на конфликти, развитие на потенциала, спрявяне с трудни колеги - това са само част от възможните теми на нашите клиенти, при които изключителната компетентност и практическата ориентация на коучовете на ICG помагат.

Тренинги, семинари

ICG създава индивидуални мерки за развитие на човешките ресурси. В зависимост от  целите, потребностите и ресурсите на нашите клиенти ние разработваме:
ТРЕНИНГИ/СЕМИНАРИ, фокусирани върху: Лидерствo, Комуникация, Мениджмънт на конфликти, Мениджмънт на проекти, Ориентация към клиенти, Междукултурна комуникация на работното място и много други.
УЪРКШОПОВЕ, в чийто център стоят: Развитие на стратегии, Tиймбилдинг, Комуникационни умения, Управление на конфликти, Водене на преговори и много други.

Маркетингово проучване на пазара

Познавате ли Вашите клиенти? Знаете ли какво мислят те за Вашите продукти и услуги? Какъв е имиджът на Вашите марки и тяхната позиция спрямо конкуренцията на пазара? Как се възприема тяхната комуникация? Това са често ключовите въпроси на успеха. ICG Ви помага да намерите техния отговор. Чрез модерни методи като фокус групи, уъркшопи, "етнографски" интервюта, "дълбочинни" интервюта (In-depths), придружено пазаруване (accompanied shopping) и мн. други, ние вникваме в психологията на клиента и Ви помагаме да го достигнете чрез една максимално ефективна комуникация.