Корпоративни клиенти

change image

На базата на нашия 30-годишен опит ние познаваме както логиката на големи интернационални концерни, така и спецификата на средни фамилни предприятия.

Публичен сектор

change image

Изключително динамичните промени в българската публична администрация през последните години изискват нови модели за управление.