Книгата на ICG "Управление на промяната"

от Манфред Хьофлер, Диетмар Бодингабауер, Хуберт Долешал, Франц Шваренторер и др.

"Приключението управление на промяната" - новата книга на ICG - е едно забавно и инспириращо четиво. Тя съдържа 80 истории, модели и преживявания от лидерското ежедневие, както и около 250 приложими в практиката идеи от опита на консултантите на ICG. 80 оригинални карикатури от Михаел Унтерлайтнер (Much) подплатяват визуално съдържанието и предизвикват усмивки. За сега само на немски език.

Авторите
Авторите на книгата са консултанти на ICG Integrated Consulting Group, които са анализирали над 100 казуса от тяхната дългогодишна практика, за да изберат най-интересните и поучителните от тях. Опитът си те черпят от интернационални концерни, фамилни фирми и от публичния сектор.