Beratungsverständnis


  

Ключовата задача
на лидерите на 21 век
е промяната. 

 

 

Успешните процеси на промяната следват една тройна логика:

  1. Създаване на едно споделено разбиране за изходната позиция: „Защо е необходимо да се променим?“
  2. Разработване на една атрактивна картина на бъдещето: „В каква посока искаме да се променим?“
  3. Разработване по мярка на пътя на промяната и на конкретните стъпки, по които организацията и хората ще стигнат от изходната позиция до целта: „Как точно да стигнам там, закъдето сме тръгнали?“