Change-Ansatz


 Консултиране,
което има ефект

 

  

 

 

Подход в консултирането

Хиляди консултанти предлагат услугите си при процеси на промяна  – ние също, но по един особен начин.

През последните 25 години ние развихме и усъвършенствахме собствен подход на консултиране в процесите на промяна - подхода на интегративното консултиране. Интегративното консултиране се базира на принципа на ко-креативността. За нас ко-креативността означава, че мениджъри и консултанти, заедно и партньорски, съзидават дадена фаза от организационното развитие. Целта е да се разкрие, от какво точно се нуждае организацията, да се начертае пътя, как тя да стигне до него и да се подкрепи в извървяването му. В този процес изживяваме съвместно както успехите, така и кризите.

За един ефективен мениджмънт на промяната ние предлагаме различни консултативни компетентности. Първо, мениджмънт познания по най-новите теории за организационен дизайн, стратегия, управление, човешки ресурси, производство или иновация. Второ, знание и опит, посредством кои методи една промяна да се доведе до успех. И трето, умения на консултирането по процеси. Същевремено, нашите консултанти са психо-социално високо компетентни, т.е. те са личности, които разбират социалните системи и техните динамики и могат да ги управляват. В един процес на промяната квалификацията им като коуч е също толкова полезна, както и уменията им да модерират големи групи (над 50 човека). 

Какво е характерно за консултантите на ICG?

  • Ние сме компетентен “спаринг”–партньор с ясно и открито становище. 
  • Ние консултираме поверително, дискретно и лоялно.
  • Ние сме високо ангажирани.
  • Ние даваме нови импулси за развитие.
  • Ние създаваме диалог, чрез който потърпевшите стават градители.
  • Ние запазваме поглед за цялото в хаоса.
  • Ние ценим клиентите си.