Подход в консултирането

change image

Какво е специфичното в консултирането на ICG? За нас е важна не само добрата концепция, а преди всичко партньорски реализираната промяна. 

Подход в процеси на промяна

Управлението на промяната е една от централните задачи на лидера. От нашата практика сме извлекли няколко кардинални за нея принципа.